skuteczna reklamaSkuteczna reklama - Poradnik

Forma komunikatu reklamowego zależy od kanału

Chyba każda osoba zna obecnie najbardziej podstawowy schemat komunikowania się między ludźmi. Oczywiście, aby zaszła skuteczna komunikacja musi być nadawca i odbiorca. Ten pierwszy przekazuje określony komunikat, który dociera do odbiorcy za pomocą określonego, wybranego przez nadawcę kanału. Ponadto komunikat ten przekazany musi być w zrozumiały dla obu stron sposób, czyli po prostu musi być odpowiednio zakodowany. Niektórzy badacze dodatkowo wspominają tu o kontekście, który nierozerwalnie łączy się z kwestią kodu. A to dlatego, że nie zawsze te same słowa mogą budzić takie same skojarzenia. Duży wpływ może tu mieć choćby grupa społeczna, z jakiej wywodzą się nadawca i odbiorca oraz kultura, w jakiej zostali wychowani. Ta kwestia jest szczególnie ważne przy konstruowaniu komunikatów reklamowych.

Ostatnią składową tego najprostszego schematu komunikowania się jest kontakt. Nie będzie skutecznej komunikacji, jeśli nadawca i odbiorca nie mają ze sobą wystarczającego kontaktu, dzięki któremu odpowiednim kanałem dojść może do przekazania komunikatu. Kontakt ten może być pośredni lub bezpośredni. Ten drugi oczywiście ma miejsce w sytuacji, gdy przekazaniu komunikatu nie towarzyszy wykorzystanie żadnych mediów. Dotyczy to sytuacji, w której prowadzi się więc zwykłą rozmowę, twarzą w twarz. W przypadku reklamy z formą bezpośrednią ma się do czynienia bardzo rzadko. Najczęściej występuje ona podczas happeningów czy akcji promocyjnych, w trakcie których potencjalni klienci mają możliwość wypróbowania oferowanych im produktów.

Jednak reklamy najczęściej przybierają postać pośrednią. Ich konkretna forma zależy jednak przy tym od tego, jakim kanałem nadawca reklamy posługuje się, by dotrzeć do odbiorcy. Wiadomo przecież, że jeśli wykorzystuje się w tym celu radio, komunikat reklamowy skupiać się będzie wyłącznie na sferze audio. Z kolei w przypadku spotów reklamowych emitowanych przy telewizji, można skorzystać zarówno z bodźców dźwiękowych jak i bodźców wzrokowych, co, jak dowiedziono, jest najbardziej skuteczne.

informacje

ortodonta Ortodenti.pl Kraków

pomysły