skuteczna reklamaSkuteczna reklama - Poradnik

Formy reklamy pośredniej i bezpośredniej

Komunikaty reklamowe stanowią integralną część współczesnej kultury i komunikacji. Nic więc dziwnego, że jako takie przybierają formę podobną do innych komunikatów. Oczywiście w pełni zależy ona przede wszystkim od kanału, jakim komunikaty reklamowe są emitowane. Tak jak wszystkie inne teksty mogą zyskiwać więc formę pośrednią i bezpośrednią. Ta druga oczywiście jest mniej popularna. Dzieje się tak z prostej przyczyny. Ponieważ jest po prostu mało skuteczna. Komunikat bezpośredni, czyli zakładający kontakt face to face odbiorcy i nadawcy, trafi do znacznie mniejszej liczby potencjalnych konsumentów niż komunikat emitowany w telewizji, sieci internetowej lub prasie czy radio. Jednak trzeba też przyznać, że w wielu przypadkach właśnie kontakt bezpośredni zapewnia większą sprzedaż. Często jest tak, że reklama bezpośrednia choć trafi do kilkudziesięciu osób, sprawi, że większość z nich kupi reklamowany produkt. Reklama pośrednia trafi do kilku tysięcy odbiorców, z których tylko ułamek tak naprawdę kupi dany towar. Trzeba też jednak pamiętać, że zorganizowanie różnych form reklamy bezpośredniej, czyli happeningów, spotkań z potencjalnymi klientami, promocji pozwalających na wypróbowanie danego produktu, pokazów i tym podobnych, jest bardziej czasochłonna i pracochłonna.

Dlatego obecnie odchodzi się od form promocji bezpośredniej i wykorzystuje się reklamy pośrednie, których jest dostępnych bardzo wiele rodzajów. Przede wszystkim można tu skorzystać z niemal każdego dostępnego medium. Wśród reklam bezpośrednich mamy do czynienia z reklamami telewizyjnymi, radiowymi i prasowymi oraz z działaniami promocyjnymi prowadzonymi w sieci internetowej. Wśród reklam prasowych wymienić można choćby umieszczanie zdjęć reklamowych na łamach gazet, ale też publikację artykułów sponsorowanych. W przypadku reklam telewizyjnych są tradycyjne spoty reklamowe, ale i kryptoreklama czy informacje o sponsorach, dzięki którym dany program udało się zrealizować. W przypadku Internetu można zaś wymienić działania takie jak pozycjonowanie czy marketing szeptany.


informacje

pomysły