skuteczna reklamaSkuteczna reklama - Poradnik

W jaki sposób reklama komunikuje i zachęca do kupna?

Wiele osób jest skłonnych twierdzić, że powszechnie używane strategie marketingowe to po prostu zwykła manipulacja. Rzeczywiście, jeśli przyjrzeć się bliżej spotom reklamowym puszczanym w telewizji czy też nawet plakatom reklamującym jakieś produkty lub usługi, można odnieść wrażenie, że autorzy tychże po prostu dopuszczają się nieetycznego procederu, jakim jest manipulowanie odbiorcą. Jednak trzeba też pamiętać o tym, że reklama sama w sobie jest właśnie pewną formą manipulacji, czyli dążeniem do tego, by skłonić, w jakikolwiek sposób, odbiorcę do dokonania odpowiedniego wyboru konsumenckiego

Kwestia tego, czy teksty reklamowe są perswazją czy też manipulacją jest jednak w obecnych czasach sporna. Aby ten temat zgłębić, należy najpierw odpowiedzieć na pytanie, czym różni się perswazja od manipulacji. Właściwie odróżnienie tych dwóch pojęć nie powinno nastręczać żadnych trudności. Manipulacja, jak i perswazja, to działania mające na celu osiągnięcie jakiegoś efektu u odbiorcy komunikatu. Jednak w pierwszym przypadku działanie to jest nieuświadomione przez odbiorcę.
Często korzysta się tutaj z chwytów, które oddziałują na podświadomość osoby oglądającej reklamę czy słuchającej spotu reklamowego w radio. W jaki sposób to przebiega? Na przykład poprzez nawiązania do archetypów kulturowych. Wystarczy, że w reklamie wystąpi szczęśliwa rodzina, która z uśmiechem je na śniadanie twarożek, by odbiorca czuł, że właśnie dzięki takiemu serkowi możliwe jest osiągnięcie szczęścia rodzinnego. W tym świetle reklamę można więc rozpatrywać jako właśnie formę manipulacji.

Jednak wielu naukowców zwraca uwagę, że obecnie powszechność reklam jest tak duża, że każdy daje sobie sprawę z tego, iż są one po prostu tworzone po to, by skłonić konsumentów do dokonania zakupu. W takiej sytuacji mielibyśmy raczej do czynienia z perswazją. Oczywiście niezależnie od tego, czy reklama posługuje się manipulacją czy perswazją, sięga ona po różne środki komunikacji. Przede wszystkim działa na odbiorcę kierunkowo, nadając komunikaty werbalne i niewerbalne, obrazowe.

informacje

http://omega.szkola.pl

pomysły